Chính sách bảo mật

Các quy định chung
 • Công ty Dược CHO-A (dưới đây gọi là “Công ty”) tôn trọng các thông tin cá nhân của quý khách hàng, và nghiêm chỉnh tuân theo Điều Luật về “Sử dụng Thông tin trên mạng xã hội và Bảo vệ thông tin”.
  Công ty sẽ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng dựa trên các quy định luật pháp có liên quan. Dưới đây là các thông tin chi tiết về phương pháp thu thập thông tin, việc sử dụng và bảo mật các thông tin mà Công ty sẽ tiến hành.
  Công ty sẽ gửi thông báo tới quý khách thông qua hệ thống thông báo của trang web (hoặc qua từng thông báo cá nhân) nếu như có bất kỳ sự thay đổi nào trong Chính sách Bảo mật Thông tin.
  Chính sách này có hiệu lực từ ngày 13, tháng 5, năm 2008.
Các mục thông tin cá nhân được thu thập
 • Khi quý khách hàng đăng ký thành viên, sử dụng dịch vụ tư vấn hay các dịch vụ khác của Công ty thì các thông tin cá nhân sẽ được thu thập
  Các hạng mục sẽ được thu thập : Tên, ngày sinh, giới tính, tên đăng nhập ID, mật khẩu, câu hỏi và câu trả lời liên quan đến mật khẩu, số điện thoại và địa chỉ gia đình, số điện thoại di động, email, chức vụ, công ty, bộ phận, số điện thoại công ty, sở thích, tình trạng hôn nhân, ngày kỷ niệm, số chứng minh nhân dân, tín ngưỡng, trình độ học vấn, lịch sử sử dụng dịch vụ, thông tin IP truy cập, lịch sử thanh toán, tên biệt hiệu.
  Phương pháp thu thập thông tin cá nhân : Thông qua trang web (đăng ký thành viên, dịch vụ tư vấn khách hàng), thông qua đơn viết, hay thông qua điện thoại/ fax để đăng ký thành viên, đăng ký chò chơi có thưởng, yêu cầu giao hàng, ký kết hợp đồng hợp tác, qua các kênh hỏi về thông tin sản xuất qua điện thoại/ fax/ email, hay tư vấn trực tiếp.
Việc thu thập và mục đích sử dụng thông tin cá nhân
 • Công ty sẽ thu thập các thông tin cá nhân với những mục đích dưới đây :
  - Tiến hành các hợp đồng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ và việc thanh toán theo hợp đồng đó
  - Quản lý thành viên
  - Đưa thông tin về các chương trình Marketing và quảng cáo
Thời gian sử dụng và lưu lại thông tin cá nhân
 • Theo nguyên tắc, sau khi thu thập thông tin cá nhân và việc sử dụng thông tin cá nhân đã hoàn thiện, các thông tin sẽ ngay lập tức được hủy bỏ. Tuy nhiên, các thông tin dưới đây sẽ được lưu lại trong một khoảng thời gian nhất định với những lý do sau đây.

  Thông tin được lưu lại : Tên, tên đăng nhập ID, số điện thoại và địa chỉ nhà ở, số điện thoại di động, email, số chứng minh nhân dân.
  Lý do lưu lại : Chống sự đăng nhập của kẻ gian, làm tổn hại đến quyền của khách hàng, v.v
  Thời gian lưu lại : 1 năm

  Thông tin được lưu lại : lịch sử giao dịch
  Lý do lưu lại : Cho việc phát triển sản phẩm và lưu lại lịch sử tư vấn
  Thời gian lưu lại : 3 năm

  Trong trường hợp cần lưu lại thông tin theo yêu cầu của luật và quy tắc liên quan, Công ty cần lưu lại thông tin thành viên trong một thời gian nhất định tuân theo luật và quy tắc liên quan.
  Việc lưu lại thanh toán và cung cấp hàng hóa : 5 năm ( Luật thương mại điện tử về bảo vệ người tiêu dùng)
  Lưu lại phàn nàn và khiếu nại của khách hàng : 3 năm (Luật thương mại điện tử về bảo vệ người tiêu dùng)

Quy trình và phương pháp xóa thông tin cá nhân
 • Theo nguyên tắc, Công ty sẽ xóa các thông tin cá nhân ngay sau khi mục đích thu thập và sử dụng thông tin đã hoàn thiện. Quy trình và phương pháp xóa các thông tin sẽ tuân theo nguyên tắc sau đây :

  Quá trình xoá thông tin : Thông tin mà người dùng nhập sẽ được chuyển đến lưu trữ riêng sau khi mục đích sử dụng đã hoàn thiện. Thông tin sẽ được lưu lại trong một khoảng thời gian nhất định và sẽ được xóa bỏ theo nguyên tắc về bảo vệ thông tin (tham khảo thời gian lưu và sử dụng thông tin ở bên trên)

  Phương pháp xoá thông tin :
  - Những thông tin được lưu lại trên hệ thống thương mại điện tử sẽ được xoá bỏ bằng các kỹ thuật điện tử, đảm bảo các thông tin này không thể được phục hồi.
  - Những thông tin được lưu lại bằng văn bản in ra sẽ được xoá bỏ bằng các phương pháp huỷ bỏ văn bản, đảm bảo các thông tin này không thể được phục hồi.

Chia sẻ thông tin cá nhân
 • Khi quý khách hàng cần những thông tin liên quan trong hệ thống Công ty, chúng tôi sẽ chia sẻ các thông tin liên quan cho công ty thành viên để có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất tới quý khách hàng.

  Công ty thành viên : Chuỗi nhà thuốc Medipharm
  Các thông tin cá nhân sẽ được chia sẻ : Tên, ngày sinh, địa chỉ nhà, số điện thoại, địa chỉ email.
  Mục đích của việc chia sẻ thông tin : Truyền tải nội dung, truyền tải hàng hóa hay hóa đơn, phát triển dịch vụ mới (sản phẩm), quảng cáo.
  Thời gian lưu trữ và sử dụng các thông tin được chia sẻ : Theo quy định bên trên
  Nhưng chỉ trong những ngoại lệ sau đây :
  - Người sử dụng đã đồng ý trước việc chia sẻ thông tin
  - Việc chia sẻ là tuân theo các quy định của luật pháp và phục vụ mục đích điều tra sau này.

Chuyển nhượng việc thu thập thông tin cá nhân
 • Chúng tôi sẽ không chuyển nhượng thông tin cá nhân của người sử dụng cho một bên thứ ba mà không có sự thông báo trước và đồng ý của người sử dụng.
Các quy định liên quan đến quyền của người sử dụng và đại diện pháp lý
 • Người sử dụng và đại diện pháp lý của người sử dụng có thể yêu cầu việc đọc, sửa, xóa, trì hoãn, thu hồi lại thỏa thuận đồng ý sử dụng thông tin cá nhất bất kỳ khi nào và có quyền yêu cầu ngừng đăng ký thành viên.
  Khi quý khách hàng liên hệ bộ phận quản lý của chúng tôi thông qua email, điện thoại, chúng tôi sẽ có hành động ngay lập tức mà không trì hoãn.
  Khi người sử dụng yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân bị sai, chúng tôi sẽ không sử dụng hay cung cấp thông tin cho một bên thứ ba tới khi nào việc sửa thông tin được hoàn thiện. Cũng như khi thông tin sai bị cung cấp đến bên thứ ba, ngay lập tức chúng tôi sẽ thông báo về việc sửa thông tin bị sai tới bên thứ ba.
  Chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của khách hàng tuân theo luật “Quản lý và thu thập thông tin cá nhân”. Vì vậy các thông tin sẽ không thể đọc hay sử dụng cho các mục đích khác.
Các vấn đề về cài đặt, điều hành và từ chối việc tự động thu thập thông tin cá nhân
 • Để có thể cung cấp dịch vụ riêng biệt tới từng khách hàng, những người đăng ký thành viên với chúng tôi, chúng tôi sử dụng hệ thống ‘cookie’ để lưu trữ và phục hồi thông tin nhiều lần.
  Trang web này được điều hành với ‘cookie’, phần mềm được sử dụng để tìm kiếm và lưu trữ thông tin người dùng. Thông tin người dùng được thu thập bằng hệ thống ‘cookie’ sẽ được sử dụng với mục đích dưới đây :
  - ‘Cookie’ là một file văn bản rất nhỏ mà hệ thống dùng để sử dụng điều hành trang web, gửi thông báo đến người tiêu dùng, thông tin được lưu lại trong phần cứng của máy tính. Sau đó, khi người dùng truy cập trang web lần tiếp theo, hệ thống của trang web sẽ đọc các nội dung mà cookie đã lưu lại trong ổ cứng của người sử dụng và duy trì những thiết lập môi trường cho người dùng và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.
  ‘Cookie’ được sử dụng để mang đến dịch vụ tốt hơn cho những lần truy cập sau bằng việc lưu lại những quan tâm của khách hàng.
  Hệ thống này cũng được dùng để cung cấp thông tin tốt hơn đến người sử dụng bằng việc làm rõ các hoạt động của người truy cập trong từng sự kiện cụ thể và nắm bắt cơ hội cho những lần khác nhau.
  Người sử dụng có quyền lựu chọn ‘cookie’. Người sử dụng có thể bật tính năng cookie bằng việc vào mục sau trên phần mềm mạng [Tools] - [Internet Options] - [Security] - [Custom Level] , hay bằng việc xác nhận cho lưu lại hoặc từ chối việc lưu lại.
Dịch vụ khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân
 • Công ty chúng tôi có bộ phận chịu trách nhiệm về quản lý thông tin người sử dụng và giải quyết các khiếu nại liên quan.
  Phòng dịch vụ khách hàng : Phòng Marketing
  E-mail : choa4025@choa.co.kr
  Điện thoại : +822-6670-9253
  Người sử dụng có thể phản hồi tất cả những khiếu nại liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân với bộ phận quản lý của chúng tôi. Ngay lập tức chúng tôi sẽ phản hồi lại những khiếu nại này.
  Để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn tốt hơn về bảo vệ thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ.
  Trung tâm quản lý thông tin cá nhân : 118 (http://privacy.kisa.or.kr)
  Ủy ban trọng tài giải quyết tranh chấp thông tin cá nhân : 188 (http://privacy.kisa.or.kr)
  Cục quản lý tội phạm mạng, văn phòng công tố tối cao : +822-3480-3571, cybercid@spo.go.kr (http://cybercid.spo.go.kr)
  Cơ quan an toàn mạng quốc gia : 1566-0112 (http://cyberbureau.police.go.kr)